Deklarace lékárníků a všech pracovníků v lékárnách
k nátlaku na očkování

Na základě současného nátlaku na očkování jsme nuceni deklarovat svůj odmítavý postoj k používaným praktikám. Svůj odmítavý postoj k nátlaku na očkování stavíme zejména na skutečnosti, že vakcíny byly registrovány podmínečně, takže k nim zatím chybí řada podstatných údajů. U všech vakcín je v jejich úřední dokumentaci výslovně uvedeno, že pro ně chybějí data o dlouhodobé bezpečnosti.

K obezřetnosti vede zejména zcela nový mechanismus účinku vakcín proti Covid-19. V reálné klinické praxi nejsou s takto navrženými přípravky žádné zkušenosti. Již jen s ohledem na tuto skutečnost po Ministerstvu zdravotnictví požadujeme, aby podávalo občanům objektivní informace o jejich přínosech a rizicích, a aby jeho přístup k používání těchto vakcín byl postaven na přísně pojaté zásadě dobrovolnosti.

Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA) jsou po vakcinaci proti Covid-19 hlášeny četné případy nežádoucích příhod, a to nezřídka velmi závažných až smrtelných, jejichž vyhodnocování teprve probíhá. Pouze po řádném dokončení tohoto procesu bude možné učinit závěr, zda vakcíny jsou či nejsou bezpečné. Do té doby je nutno na ně pohlížet se značnou mírou zdrženlivosti, jak vyžadují pravidla řádného a bezpečného uvádění přípravků do klinické praxe.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti máme za to, že v současnosti používané vakcíny proti Covid-19 nesplňují požadavky českého práva kladené na přípravky určené k povinnému očkování. Věříme, že Ministerstvo zdravotnictví dodrží předvolební sliby stran a přistoupí k řešení problému s ohledem na zájmy občanů.

Nemůžeme opominout skutečnost, že vakcíny byly připraveny na původní variantu viru, který do dnešní doby zmutoval natolik, že i Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí má za to, že účinnost vakcín je proti dnešní variantě nejistá. Očekáváme, že Ministerstvo zdravotnictví nebude závěry této vrcholné autority EU ohledně epidemií přehlížet. Také předpokládáme, že Ministerstvo zdravotnictví při přehodnocování povinnosti očkovat se proti Covid-19 bude brát v potaz informace naznačující předpokládanou výrazně klesající nebezpečnost nových mutací viru.

Věříme, že se Ministerstvo zdravotnictví vrátí ke klasickému způsobu hodnocení medicínských záležitostí a k podpoře prevence a zdravého životního stylu.

Dne 18. 1. 2022

Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová, lékárnice, ekonomka
PharmDr. Kamila Hrůzová, vedoucí lékárnice
PharmDr. Margit Slimáková, lékárnice, specialistka na zdravotní prevenci a výživu
PharmDr. Štěpán Latner, lékárník
PharmDr. Marcela Freiová, lékárnice, překladatelka
Mgr. Jaroslav Veselka, lékárník
Mgr. Petra Sabovčíková, lékárnice
PharmDr. Jana Syrovátková, lékárnice
Mgr. Andrea Klapálková, lékárnice